Integritetspolicy

1 Introduktion

På Mattadirekt Sweden AB värdesätter vi din integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när du anförtror dina personuppgifter till oss och har därför tagit fram denna policy. Säkerheten för dina personuppgifter är vår högsta prioritet. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan obehörig behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna för att säkerställa att skyddet av dina uppgifter är så säkert som möjligt.

Syftet med denna policy är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vem som har tillgång till dem och under vilka förutsättningar, samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

2 Personuppgiftsansvarig

Mattadirekt Sweden AB, 559248-2441 (”Mattadirekt”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss om du har några frågor eller vill utöva dina rättigheter. Du hittar mer information om dina rättigheter under avsnitt 5 nedan.

Mattadirekt Sweden AB 
Kindgrensgatan 2
554 74 Jönköping
E-post: info@mattadirekt.se

Om du har några synpunkter på vår behandling eller om du inte är nöjd med våra svar har du enligt GDPR rätt att lämna eventuella synpunkter eller klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

3 Vilka personuppgifter behandlar vi om dig– och varför?

Vi behandlar dina personuppgifter framför allt i syfte att tillhandahålla dig våra produkter. Vi strävar efter att minimera mängden data som vi behandlar. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för att ingå eller fullgöra avtal med dig eller din arbetsgivare. För att du ska hitta det som är relevant för dig har vi delat upp informationen i olika stycken utifrån kategorier av registrerade.

3.1 Beställning och administration av ditt köp

Ändamål 

Vi behandlar dina personuppgifter för att identifiera dig som kund, hantera och leverera ditt köp samt för att hantera betalning och fakturering, i enlighet med ingått köpeavtal. Vi behandlar också dina uppgifter för att kunna hantera reklamation och garantiåtaganden. 

Rättslig grund 

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av det avtal som ingåtts i samband med beställningen. 

Kategorier av personuppgifter

Namn, telefonnummer, e-postadress, adress. Om du är enskild näringsidkare kan vi komma att behandla ditt personnummer. 

Mottagare av personuppgifter

För att kunna hantera betalningar delar vi uppgifter med Klarna. Klarna samlar in personuppgifter enligt sina egna villkor och är personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter. 

Vi delar transportuppgifter (namn, adress, telefonnummer) med våra externa leverantörer för att kunna leverera din order. Våra partners har en likvärdig integritetspolicy som vår egen.

Vi delar nödvändiga personuppgifter med transportbolag som Bring, DHL, DB Schenker, GLS & DSV för att kunna leverera din order. Dessa bolag är personuppgiftsansvariga för de uppgifter de hanterar enligt sina egna villkor. 

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, bland annat marknadsföring, ekonomi och IT-tjänster och på det sätt och i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot vår kund. 

Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part. 

Lagring och gallring 

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns en rättslig grund eller dokumenterat syfte för behandlingen, eller så länge vi har en pågående kundrelation, som längst 10 år, i och med vår garanti. Vi strävar efter att minimera lagringstiden och sparar inga onödiga personuppgifter. 

Så länge kundrelationen kvarstår. Om dina personuppgifter finns i fakturaunderlag kommer de att sparas i sju år i enlighet med Bokföringslagen.

3.2 Kontaktperson för vår kund

Ändamål 

Vi behandlar kontaktpersoner hos våra kunders och potentiella kunders personuppgifter för att administrera företagets och våra relationer, motta och besvara offertfrågan och för att fullgöra avtal med kundföretaget. Vi behandlar också våra kunders personuppgifter när du handlar via ditt kundkonto i vår webbutik på hemsidan. 

Rättslig grund 

Berättigat intresse. 

Kategorier av personuppgifter 

Namn, telefonnummer, e-postadress, adress. Om du är enskild näringsidkare kommer vi också behandla personnummer.

Mottagare av personuppgifter 

För att kunna hantera betalningar delar vi uppgifter med Klarna. Klarna samlar in personuppgifter enligt sina egna villkor och är personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter. 

Vi delar transportuppgifter (namn, adress, telefonnummer) med våra externa leverantörer för att kunna leverera din order. Våra partners har en likvärdig integritetspolicy som vår egen. 

Vi delar nödvändiga personuppgifter med transportbolag som Bring, DHL, DB Schenker, GLS & DSV för att kunna leverera din order. Dessa bolag är personuppgiftsansvariga för de uppgifter de hanterar enligt sina egna villkor. 

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, bland annat marknadsföring, ekonomi och IT-tjänster och på det sätt och i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot vår kund. 

Lagring och gallring 

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns en rättslig grund eller dokumenterat syfte för behandlingen, eller så länge vi har en pågående kundrelation, som längst 10 år. Vi strävar efter att minimera lagringstiden och sparar inga onödiga personuppgifter. 

Så länge kundrelationen kvarstår. Om dina personuppgifter finns i fakturaunderlag kommer de att sparas i sju år i enlighet med Bokföringslagen.

3.3 Kontaktperson för vår leverantör

Ändamål 

Vi behandlar kontaktpersoner hos våra leverantörer och potentiella leverantörers personuppgifter för att kontakta företaget, för att administrera leverantörens och våra relationer och för att fullgöra avtal med leverantören. 

Rättslig grund 

Berättigat intresse.

Kategorier av personuppgifter 

Kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress samt titel). 

Mottagare av personuppgifter 

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, bland annat marknadsföring, ekonomi och IT-tjänster och på det sätt och i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot vår kund. 

Lagring och gallring 

Så länge som leverantörsrelationen kvarstår. Om dina personuppgifter finns i fakturaunderlag kommer de att sparas i sju år i enlighet med Bokföringslagen.

3.4 Besökare till vår hemsida

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Om och i vilken utsträckning vår behandling sker beror både på dina webbläsarinställningar och på vilka cookieinställningar du valde när du gick in på vår webbplats. Cookies, som används på vår webbplats, är små textfiler som samlar in olika typer av information om hur du använder vår webbplats. Du kan läsa om vår användning av cookies och vilka cookies vi använder i vår Cookieinformation i det nedre vänstra hörnet på varje sida på vår webbplats samt i vår Cookie-policy som finns i sidfoten. 

Ändamål 

Samla in information om hur vår webbplats används för att förstå hur besökare använder den i syfte att både säkerställa funktionaliteten och förbättra webbplatsen. Vi samlar också in information genom statistik för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen. Vi använder också cookies för marknadsföringsändamål där avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för enskilda användare, och därmed mer värdefull för utgivare och tredjepartsannonsörer. 

Rättslig grund 

Behandlingen av dina personuppgifter med hjälp av nödvändiga cookies sker med stöd av vårt berättigade intresse. 

Behandlingen av dina personuppgifter med hjälp av analytiska cookies, statistiska cookies eller marknadsföringscookies, i tillämpliga fall, baseras på ditt samtycke. Du

behöver inte samtycka till dessa cookies för att få tillgång till webbplatsen. Vissa tjänster och funktioner kräver dock användning av sådana cookies, och dessa kan vara begränsade eller otillgängliga utan ditt samtycke. Du kan när som helst ändra dina inställningar och dra tillbaka eller ändra omfattningen av ditt samtycke genom att klicka på symbolen i det nedre vänstra hörnet på varje sida på vår webbplats. 

Kategorier av personuppgifter 

Vi behandlar IP-adress och användardata, enhetsidentifikation, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform, skärmupplösning samt liknande information om din enhet och dina enhetsinställningar/användning. 

Mottagare av personuppgifter 

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom marknadsföringstjänster och andra tekniska tjänster i samband med tillhandahållandet av webbplatsen. 

Lagring och gallring 

Skiljer sig från cookie till cookie. Se vår Cookieinformation genom att klicka på symbolen i det nedre vänstra hörnet på varje sida på vår webbplats.

3.5 Kundtjänstkontakt

Ändamål 

För att tillhandahålla ett nyhetsbrev eller annan marknadsföring. 

Rättslig grund 

Marknadsföring via nyhetsbrev och vid annonsering genom våra samarbetspartner i sociala medier och andra kanaler sker med stöd av vårat berättigade intresse att marknadsföra våra produkter. I våra nyhetsbrev har du alltid möjligheten att nyttja opt-out som finns längst ner i våra nyhetsbrev. 

Marknadsföring som sker med stöd av cookies som sätts på webbplatsen är baserad på ditt samtycke. Du har rätt att återkalla ditt samtycke genom att ändra dina cookieinställningar på webbplatsen. 

Kategorier av personuppgifter

Kontaktuppgifter (e-postadress) för nyhetsbrev. 

Vid annonsering i externa plattformar så omfattar behandlingen dina köppreferenser eller beteende på Mattadirekts webbplats. Behandlingen även omfatta de

personuppgifter som du lämnar till plattformen och som de får basera sin annonsering på. 

Mottagare av personuppgifter 

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget och de plattformar där marknadsföring sker så som Google, Microsoft, Meta, Zoho och TikTok. 

Lagring och gallring 

För nyhetsbrev sker behandlingen tills du avregistrerar dig från vår e-postlista. 

För övrig annonsering sker behandlingen utifrån de gallringstider som gäller för angivna cookies samt under pågående kampanj eller annonsering.

3.7 Prenumeranter på vårt nyhetsbrev och annan marknadsföring

Ändamål 

Administrera och hantera frågor, offert, klagomål, reklamationer eller andra ärenden som kommer in till oss via e-post eller telefon. 

Rättslig grund 

Om inte kontakten har med ett specifikt köp att göra baseras behandlingen på vårt berättigande intresse att kommunicera med våra potentiella kunder och intressenter. 

Kategorier av personuppgifter 

Vi behandlar de personuppgifter du tillhandahåller i samband med din kontakt, vanligtvis är detta kontaktuppgifter så som namn, e-postadress och telefonnummer.

Mottagare av personuppgifter 

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom marknadsföringstjänster och andra tekniska tjänster i samband med tillhandahållandet av webbplatsen. 

Lagring och gallring 

Personuppgifterna sparas så länge det aktuella ärendet pågår och raderas därefter vid inaktualitet.

3.6 Besökare till våra sociala mediekanaler

Vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som vi publicerar i våra sociala mediekanaler på Facebook, Instagram och Tiktok. Vi har ansvaret för att begränsa att olämpliga och stötande inlägg, kommentarer eller andra interaktioner publiceras i våra kanaler. I så fall kommer vi att ta bort sådana aktiviteter. 

Ändamål 

Marknadsföring och delning av information om vår verksamhet, våra produkter till befintliga och potentiella kunder. Om du interagerar med någon av våra sociala mediekanaler samtycker du också till att ta emot våra inlägg i ditt flöde. Du kan när som helst sluta gilla eller följa våra sidor eller konton eller dölja enskilda eller alla inlägg som vi gör. Vi kan komma att använda informationen för att kontakta det företag eller den organisation du representerar och informera om våra varor/tjänster. 

Att interagera med sociala mediekanaler innebär att dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part i ett tredje land (så som USA och Kina). 

För mer information om tredjelandsöverföringar och åtgärder vi vidtar avseende tredjelandsöverföringar, se avsnitt 4 nedan. 

Om du vill få mer information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisar vi till respektive kanal. 

Rättslig grund 

Berättigat intresse och i särskilt angivna fall samtycke.

Kategorier av personuppgifter 

De personuppgifter du väljer att dela med dig av i dina kommentarer och interaktioner, inklusive ditt namn om du som fysisk person står som avsändare. 

Mottagare av personuppgifter 

Uppgifter delas med respektive sociala medie-plattform. Uppgifterna kan även att komma att lämnas ut till samarbetspartners som på uppdrag av oss levererar stödtjänster till företaget, såsom marknadsföringstjänster. 

Lagring och gallring 

Dina personuppgifter som du lämnar i form av interaktioner eller kommentarer där det framgår att du som individ är avsändare kommer att bevaras tills vidare eller tills det att du själv tar bort interaktionen eller kommentaren. Oönskade kommentarer kommer vi i förekommande fall att ta bort löpande.

4 Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Mattadirekt och våra personuppgiftsbiträden strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller företag som ligger utanför EU/EES (ett tredje land). När vi kommunicerar med våra kunder och leverantörer som är baserade i tredje land kommer vi dock att överföra personuppgifter till dessa länder. Att interagera med sociala mediekanaler innebär också att dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part i ett tredje land (såsom USA och Kina).

Om personuppgifter överförs till ett tredje land kommer vi alltid att se till att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats för att säkerställa en säker behandling av dina personuppgifter. Sådana lämpliga skyddsåtgärder inkluderar att säkerställa att det land till vilket dina personuppgifter överförs har en adekvat skyddsnivå eller att vi ingår i Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC) från 2021.

Kontakta oss gärna för mer information om potentiella överföringar till tredje land och för att begära en kopia av våra säkerhetsåtgärder. Du hittar våra kontaktuppgifter i avsnitt 2 ovan.

5 Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du som registrerad ett antal rättigheter enligt GDPR. Du är välkommen att när som helst kontakta oss med anledning av dessa, och om du vill utöva någon av de rättigheter som beskrivs nedan når du oss enklast på info@mattadirekt.se.

Vi kommer att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att du är den person du utger dig för att vara när du kontaktar oss. Om du inte på ett tillfredsställande sätt kan styrka din identitet kan det hända att vi inte kan besvara din begäran.

5.1 Rätt till information

Din rätt att få information om vår behandling av dina personuppgifter tillgodoses delvis genom denna integritetspolicy. Kontakta oss om du vill ha ytterligare information.

5.2 Rätt till tillgång (registerutdrag)

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om och hur vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig,

5.3 Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade av oss. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade.

5.4 Rätt till radering

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna sparas p.g.a. en lagstiftad skyldighet har vi dock inte möjlighet att tillgodose din begäran.

5.5 Rätt till begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter. Vi kanske inte kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

5.6 Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot vissa behandlingar av personuppgifter som bygger på intresseavvägning, exempelvis direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandling av dina personuppgifter för det ändamålet.

6 Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan göra ändringar i denna policy i den utsträckning vi anser nödvändiga utifrån att vi ändrar våra personuppgiftsbehandlingar samt för att uppfylla nya lagkrav, tolkningar av lagkrav, tekniska krav eller för att åtgärda problem eller störningar. Den aktuella versionen av policyn kommer alltid att finnas tillgänglig här på vår webbplats.