Köpvillkor – Företag

 

Allmänt

1.1

Avtal ingås mellan dig och Mattadirekt Sweden AB, i fortsättningen Mattadirekt, organisationsnummer 559248-2441, när Du för ett företags räkning genomför en beställning på Mattadirekt.se därtill hörande sidor samt övrig handel såsom sociala medier, i fortsättningen Hemsidan.

Vidare uppgifter för kontakt samt övrig information om Mattadirekt framgår på övriga sidor på Hemsidan. Villkoren är enbart tillämpliga för företag som vid giltigt uppvisat organisationsnummer gör beställningar genom hemsidan eller Mattadirekts kundtjänst. Handlar du som konsument hänvisar vi till dessa köpvillkor.

1.2

För att genomföra ett köp hos Mattadirekt måste Du ha ett giltigt organisationsnummer. Mattadirekt förbehåller sig rätten att i särskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga person-/företagsuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3

Mattadirekt reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Hemsidan samt övriga säljkanaler. Medräknas, ej exklusivt, följande; fel i produktbeskrivning och teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (exempelvis prisförändringar från leverantör och valutaförändringar), vidare felaktig information av varans lagerstatus.

Mattadirekt förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel samt att ändra eller uppdatera information under alla närhelst eventuellt misstag upptäcks. Om felaktigt pris angetts på en vara som Du har beställt meddelar Mattadirekt om detta och inväntar godkännande av korrigerat pris innan beställningen återupptas. All grafisk information på Hemsidan (såsom produktbilder samt miljöbilder) ska uteslutande ses som illustrationer, vilket ej garanterar varans exakta utseende. Mattadirekt ansvarar inte för information på Hemsidan som kommer från en tredje part.

1.4

Vidareförsäljning av Mattadirekts produkter utan skriftligt godkännande från Företaget. Vid misstanke om vidareförsäljning förbehåller sig Företaget att neka köp och makulera beställningen.

 

Avtal och beställning

2.1

För att genomföra ett köp via Hemsidan, Mattadirekts kundtjänst eller övriga säljkanaler måste Företagets Villkor accepteras. Vid acceptans av Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt att Du godkänner att du tagit del av informationen om personuppgifter och samtycker till Företagets användning av personuppgifter och cookies i enlighet med Företagets Integritetspolicy.

2.2

Avtal om köp ingås först när Mattadirekt bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse per e-post. Mattadirekt uppmanar dig att spara nämnd orderbekräftelse i eventuellt framtida kontakter med Företagets kundtjänst.

 

3. Kunduppgifter m.m.

3.1

Vid registrering av Ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa person-/företagsuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Mattadirekts behandling av personuppgifter finns i vår Integritetspolicy.

3.2

Vid skapande av konto samt betalning, åtar Du att ej obehörig tar del av känslig information som kan användas vid köp eller ändring av andra uppgifter. Du får inte avslöja användarnamn eller lösenord för ej behörig, och står ansvarig för att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett så att sätt obehörig ej får tillgång till informationen. Vid misstanke att obehörig fått tillgång till lösenord eller annan känslig information måste anmälan till Mattadirekt ske omgående. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3

Misstanke om missbrukande av Ditt användarkonto, Dina inloggningsuppgifter eller på annat sätt bryter mot Villkoren förbehåller sig Mattadirekt att inaktivera kontot med omedelbar verkan. Mattadirekt förbehåller sig även rätten att tilldela Dig nya inloggningsuppgifter.

 

4. Priser, avgifter och betalning

4.1

Vid beställning via Hemsidan gäller de priser som anges på Hemsidan. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Mattadirekt erbjuder alltid minst ett kostnadsfritt leveranssätt. Mattadirekt står inte för de kostnader som uppstår vid eventuell retur.
Mer information gällande retur samt leverans hittar du nedan i avsnitt 6 samt 7.

4.2

Du kan betala på de sätt som anges på Hemsidan. Mattadirekt har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Mattadirekt. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Mattadirekt eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Mattadirekt förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Hemsidan.

 

5. Kampanjer och erbjudanden

5.1

Mattadirekt kan från en tid till annan erbjuda kampanjer på Hemsidan vilket kan komma att bli mer förmånlig än vad som framgår av dessa Villkor, detta inkluderar dock inte exklusivt, betalning och förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller under kampanjen och för de specifika varor som anges av Mattadirekt. Mattadirekt förbehåller sig rätten att när som helst återkalla påbörjad kampanj. Vid avslutande eller återkallande av kampanj gäller de ursprungliga Villkoren. Erbjudanden på utvalda varor på Hemsidan gäller under begränsad tid och så länge lagret räcker.

 

6. Leverans och transport

6.1

Varor som, vid bekräftad beställning via e-mail, finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Hemsidan. Vid annat särskilt avtal (exempelvis vid bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Mattadirekt bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

6.2

Förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, utöver Hemsidans informationssidor. Såvida ej särskilt avtal finns och att leveransen överstiger 20 arbetsdagar, vilket inte beror på Dig som kund har du rätt att häva köpet.

6.2.1

Önskas adressändring utför vi detta om varan redan är betald, alltså ej vid köp genom faktura. Har sändningen skickats tar vi ut en avgift från Dig om 495 SEK (inklusive moms). Detta för att täcka en del av den kostnad som speditören debiterar vid adressändring.

Behöver Du ändra din leveransadress vänligen ring oss snarast möjligt på 036 12 28 00 för att åtgärda detta innan utskick och därmed undvika debitering. Du kan givetvis maila vår kundtjänst (info@mattadirekt.se) men för att undvika avgiften rekommenderar vi Ni ringer.

6.3

Vid leverans till ombud skall Du, inom den i aviseringen angivna tiden hämta ut paketet. Paket hämtas i regel ut personligen av den tidigare angivna referenspersonen alternativt person med fullmakt medhavt giltig legitimation samt sändningsnummer/löpnummer.

Avisering skickas alltid ut som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-mail, vanlig post samt, om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Vid ej uthämtade paket förbehåller sig Företaget rätten att debitera Dig en avgift á 300kr per ej uthämtat kolli.

 

7. Retur, garanti och reklamation

7.1

Mattadirekt tillåter företagskunder att returnera varor upp till 10 dagar. Tidsramen gäller från att den större delen av sändningen blivit uthämtad/mottagen fram till att ni förmedlat Mattadirekt att Du önskar retur. Återköp/retur kommer ej att tillämpas utan skriftligt godkännande av Mattadirekt. Om ni önskar använda er av öppet köp ber vi er därför meddela oss detta så snart som möjligt.

7.1.1

Vid nyttjande av öppet köp står Du som kund för returfrakten. Kostnaden för varan kommer att återbetalas inom 14 dagar efter att returen mottagits. Om produkten återfinns i ett försämrat skick, än vad det mottogs i vid leverans, förbehåller sig Mattadirekt att debitera Dig relativt till produktens tillstånd. Mattadirekt kommer ej lösa ut paket mot postförskott och heller inte förlänga returtiden på en felaktigt returnerad vara.

7.1.2

Kostnaden för retur är enligt följande:
Hemleverans: 395 SEK (ink. moms) per kolli
Postombud: 99 SEK (ink. moms) per kolli

7.2

Mattadirekt lämnar, på samtliga sålda varor, 3 års garanti till företagskunder. Garantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom slitage eller annan konfigurering av varan. Orderbekräftelsen som du mottar vid köp gäller som garantibevis. För att göra anspråk på garantin måste Du vara den ursprungliga köparen och ha ett giltigt garantibevis. Garantin kan inte överföras till en efterföljande köpare.

7.3

Du har givetvis rätt att reklamera varor som blivit skadade under frakt. Observera att det är Din uppgift att kontrollera godset vid mottagande, då genom att ta emot varor godkänner Du dessa i befintligt skick. Synliga skador ska vid godsets mottagande anmälas direkt till speditören. Eventuellt även neka att ta emot dessa om inget annat överenskommes med speditören. Se till att vid överenskommelse få detta skriftligt. Dolda skador anmäles till speditören senast 7 dagar efter mottagande. Skicka även ett mail med bild på varorna till info@mattadirekt.se så hanterar vi ärendet och skickar nya varor vid behov.